Hanna E. Marcussen

Byråd for byutvikling Oslo kommune
Hanna

Hva er det viktigste du som byråd kan gjøre for å bidra til bærekraftig byutvikling?

Bærekraftig byutvikling handler om å ha mange tanker i hodet samtidig. Vi skal utvikle og transformere områder i byen som har vært preget av industri og bilisme og omgjøre dem til gode steder å bo og vokse opp. Vi ønsker å tilrettelegge for “ti-minuttersbyen” der du kan sykle og gå til alle hverdagens gjøremål. Vi prioriterer myke trafikanter og byliv over bilen.  

I Oslo jobber vi nå med en ny reguleringsplan for småhusområdene som vil verne flere hus og sikre mer grønt og bevaring av trær. Vi ser også på flere muligheter for høyhus noen utvalgte steder som har god kollektivdekning og strammer inn på parkeringsnormen for å få til ønsket trafikkreduksjon. Vi er også i gang med et enormt treplantingsprosjekt, og har en ny strategi for grønne tak og fasader. Det vi bygger nå vil bli stående i hundre år, og det er viktig at vi legger til rette for at fremtidens osloborgere også får en god, grønn hovedstad å vokse opp i.  

Hvordan kan FutureBuilt være et redskap i dette arbeidet?

FutureBuilt er et viktig redskap i arbeidet med grønn byutvikling, først og fremst fordi forbildeprosjekter viser oss hva som er mulig å få til. Det gir viktige erfaringer som bransjen, andre byer og land kan lære av. Vi må flytte folks oppfatning av hva som er mulig og hvordan vi kan få til en bærekraftig byutvikling i fremtidens lavutslippssamfunn, her er FutureBuilt fremdeles veldig viktig.  

Foto: Ingvild Øgstad/Oslo kommune