Hva skjer i FutureBuilt nå

6 kommuner.
71 prosjekter.
Hva skjer i FutureBuilt nå?

Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Radikal innovasjon og skinnende forbilder

Radikal innovasjon og skinnende forbilder

Les mer

Bygger framtida med gårsdagens materialer

Bygger framtida med gårsdagens materialer

Les mer

Fem ordførere og én byråd om FutureBuilt

– Hva er det viktigste dere som ordførere/byråd kan gjøre for å bidra til bærekraftig byutvikling?
– Hvordan kan FutureBuilt være et redskap i dette arbeidet?

Byutvikling på naturens premisser skaper robuste byer

Byutvikling på naturens premisser skaper robuste byer

Les mer

FutureBuilt ZERO

FutureBuilt ZERO:
En historisk ambisiøs metode for beregning av klimagassutslipp

Les mer

Ny, naturlig retning for byggebransjen?

Ny, naturlig retning for byggebransjen?

Les mer

Kokebok for godt naboskap

Kokebok for godt naboskap

Les mer

Vi tror på eksempelets makt

FutureBuilt – vi tror på eksempelets makt

Film: Knut Joner