Lene Conradi

Ordfører Asker kommune
Hanna

Hva er det viktigste du som byråd kan gjøre for å bidra til bærekraftig byutvikling?

«Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet.» Dette er den nye storkommunens visjon. For at Asker skal være et bærekraftig lokalsamfunn, må vi strekke oss etter alle de tre dimensjonene – økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft og se dette i et lengre tidsperspektiv. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for alt vi gjør. Gjennom bevisste valg og bærekraftig by- og stedsutvikling, vil Asker videreutvikles som en klima- og miljøvennlig, mangfoldig og attraktiv kommune. I rollen som ordfører er det viktig å være brobygger mellom ulike parter og løfte frem målsettingene. God og tydelig ledelse er avgjørende, det samme er nettverksbygging med andre kommuner, myndigheter, forskningsmiljø, næringsliv, frivillighet og innbyggere. Når vi videreutvikler nærdemokratiske ordninger og innbyggertorg i åtte av lokalsentrene i kommunen, er det fordi hele Askersamfunnet skal være med i utviklingen av kommunen.

Hvordan kan FutureBuilt være et redskap i dette arbeidet?

Gjennom partnerskapet i FutureBuilt har vi gjennomført enkeltstående bygg og høstet ny og verdifull kunnskap. Disse erfaringene ønsker vi å videreføre i utviklingen av områder. I samarbeid med FutureBuilt skal vi utforske, benytte kompetanse, verktøy og lære av andres erfaringer for å utvikle attraktive og bærekraftige områder.

Foto: Elin Eike Worren