Rune Skeie

Landskapsarkitekt og planlegger i Asplan Viak
Hanna

Hva får dere igjen for å jobbe med et FutureBuilt-prosjekt?

FutureBuilt er en pådriver for å få bransjen til å strekke seg lengst mulig i forhold til bærkeraft og en veiviser inn mot det grønne skiftet. For oss rådgivere som ønsker å være fremst innenfor bærekraft, er det en stor glede å kunne jobbe med FutureBuilt fordi det gir oss muligheten til å bruke kunnskapen vi har. Vi er mange som ønsker å være fremst innen bærekraft både lokalt og globalt, men vi opplever at rammene fra myndighetene og utbyggeren holder kompetansen i bransjen tilbake. Men i FutureBuilt er utbyggerne ambisiøse, og det gir muligheten til å strekke oss og innovere. Det er gøy å jobbe med FutureBuilt! Jeg jobber mye nasjonalt, og jeg refererer hele tiden til FutureBuilt også i disse prosjektene. Ja til et landsdekkende FutureBuilt! 

Hvordan fungerer forbildeprosjektene som innovasjonsarena?

Bransjen kan jobbe med drømmebilder, forskningen kan fordype seg i dokumenter og papirer, men FutureBuilt gjennomfører prosjekter i praksis som man blir målt på, prosjektene dokumenteres godt og blir fulgt opp i ettertid, erfaringene blir delt. Noen ganger kan man lure på hva som er viktigst – er det en NOU om klimatilpasning eller er det et superambisiøst FutureBuilt-prosjekt? Ta for eksempel effekten Kristian Augusts gate 13 har hatt på byggebransjen. Prosjektet har hatt høye ombrukskrav og har klart å flytte bransjen. Alle som jobbet med Kristian Augusts gate 13 har gått videre, men erfaringene fra prosjektet er til inspirasjon for andre innen byggebransjen. De får lyst til å følge samme stien. FutureBuilt viser hvordan gå fra ord til handling.