Eili Vigestad Berge

Direktør bærekraft og samfunnskontakt i Mustad Eiendom
Hanna

Hva får dere igjen for å jobbe med et FutureBuilt-prosjekt?

FutureBuilt både drar og dytter oss. Kriteriene gjør at vi må strekke oss litt ekstra, vi må snu alle «steiner» en ekstra gang og være bevisst både store og små valg i prosjektene. Samtidig bidrar FutureBuilt til at vi får tilgang til ekspertise, råd og veiledning som gjør at vi klarer å finne løsninger og hever kompetansen.  

Hvordan fungerer forbildeprosjektene som innovasjonsarena?

FutureBuilt oppfordrer til å tenke nytt. Det må til for å skape bygg og områder som både kutter utslipp, er sosialt inkluderende og som har fokus på natur og biologisk mangfold. Samtidig kan innovative prosjekt utfordre det gjeldende, både regelverk, prosesser og systemer. Vi opplever at FutureBuilt er en støtte i situasjoner der vi av og til må utfordre systemene og prosessene for å oppnå innovative resultater. I tillegg er tilgang til FutureBuilts store og kompetente nettverk gjennom seminar som Del & Lær og en til en-møter en anledning til å lære og skape samarbeid.