Jonas Tautra Vevatne

Miljørådgiver Asker kommune
Hanna

Hva får dere igjen for å jobbe med et FutureBuilt-prosjekt?

Asker ønsker å være en fremoverlent kommune og søker hele tiden innovative grep i jakten på mer miljø- og ressurseffektive løsninger. Erfaringsdeling og nettverksarbeid med andre kommunale byggherrer er sentralt for å dele beste praksis og løsninger. FutureBuilt er en unik arena som strekker oss enda lenger. FutureBuilt bidrar ikke bare til å flytte vår horisont og gi oss nye ideer og kriteriesett, men gir også tilgang til de fremste fagfolkene på feltet. Flere fag og dimensjoner bringes inn – og stimulerer virkelig den tverrfagligheten og nytenkningen vi er avhengige av for at bransjen skal nå klimaforpliktelsene.

Hvordan fungerer forbildeprosjektene som innovasjonsarena?

FutureBuilt hjelper oss å tenke høyt og nytt. Forbildeprosjektene er spennende laboratorier for å teste ut ikke bare realismen i visjonene, men også effektiviteten og kostnadene. Når vi nå demonterer en 150 gammel enhetslåve midt i et Landskapsvernområde på Nedre Sem og fører opp et nytt formålsbygg i ombruksmaterialer og massivtre, utfordres grensene. Og lovverket. 

Asker har tidligere bygget svanemerkede skoler i massivtre med kun en brøkdel av materialene i en vanlig skole. Viktige erfaringer når vi nå skal utforske «plastfritt». Vi stilles ovenfor helt nye utfordringer. For hva er egentlig plast? Finnes alternativer og hva kan vi designe oss vekk fra?