Åshild Wangensteen Bjørvik

Arkitekt, partner og daglig leder i Mad Oslo
Hanna

Hva får dere igjen for å jobbe med et FutureBuilt-prosjekt?

FutureBuilt bidrar i stor grad med å tilknytte prosjektet god kompetanse, og det gir uante muligheter for prosjektene. FutureBuilt og forpliktelsene som følger med gir også prosjektene et kvalitetsstempel, og setter høye ambisjoner for prosjektet selv om arbeidene er i tidlig fase. Statusen og de velkjente målene gjør at alle man tar kontakt med i forbindelse med prosjektet forstår konseptet og ofte yter litt ekstra. Det faglige nettverket er gull verdt, og presentasjonene og profileringen i FutureBuilts portefølje likeså.

Hvordan fungerer forbildeprosjektene som innovasjonsarena?

FutureBuilts forbildeprosjekter er en god kilde til både inspirasjon og informasjon. Vi i Mad er svært glade for at forbildeprosjektene og kriteriene de siste årene omfatter mange ulike tema og arbeidsområder, innenfor det store spekteret av samfunnsområder der arkitektur og byutvikling har en sterk påvirkning. Å finne ressurser og entusiasme til å drive innovasjon og flytte grenser er veldig viktig, og særlig i byggebransjen der endringer kan ta tid.